Egzoz Gaz Emisyon


ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

Egzoz Gazı ve Emisyon Ölçümleri Genelgesi

Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün “Araç Muayenesi Sonucu Belirlenen Eksikliklere İlişkin Kusur Grupları Yönergesi” gereğince egzoz gazı ölçümü tüm araçlar için 01.01.2010 tarihinden itibaren ağır kusur olarak kabul edilmiştir. Bu doğrultuda, 2010 yılı itibariyle egzoz gazı emisyon ölçümlerine ve taşıtların egzoz gazı emisyon ölçüm pulu bulunup bulunmadığına ilişkin denetimlere özen gösterilerek, Yönetmelikte bahsi geçen usul ve esasların geniş kitlelere duyurabilmesi ve uygulanabilmesi için gerekli hususlar ve verilecek cezalar konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Egzoz Emisyon Yaptırılmamışsa Ceza Ücreti

13.05.2006 tarih ve 26167 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”’un 14 üncü maddesinin (a) bendi ile 2006/10 sayılı 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca verilecek idari para cezalarına ilişkin Genelge’nin 2 nci maddesi uyarınca ve 14 Kasım 2009 tarih ve 27406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (sıra No:392) ile yeniden belirlenen değerlendirme oranı da  dikkate alınarak; egzoz  gazı  emisyon  ölçümü  yaptırmayan  motorlu  taşıt  sahibine 842 TL (Altıyüzaltmış Türk Lirası) yönetmelikte belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep olan motorlu taşıt sahibine 1.689 TL (Binüçyüzyirmi Türk Lirası) idari para cezasının herhangi bir süre verilmeksizin uygulanması gerekmektedir.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>