Trafik Sigortaları


Gülünce Otomotiv, araç onarımı için bütün sigorta firmaları ile çalışmaktadır. AnadoluHÜR ve Işık Sigorta ile anlaşması bulunmaktadır.

Trafik SigortalarıTüm olumsuz durumlar için firmamızda aracınızı sigortalayabilir ve aracınızla yaşayabileceğiniz olumsuz durumlarda bizlerle bağlantıya geçerek çekici hizmetinden faydalanabilir ve en kısa sürede aracınızı yenilenmiş bir biçimde teslim alabilirsiniz!

Sigorta çeşitleri ve kapsamları hakkında bazı bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.

Lütfen bu konudaki soru ve sorunlarınız için erişim kısmındaki iletişim kanallarından bizlerle bağlantıya geçiniz.

TRAFİK SİGORTASI NEDİR?

Trafik Sigortası Nedir?

Trafik kazalarında araç sahibinin karşı tarafa verebileceği maddi ve bedeni hasarları limitler dahilinde güvence altına alan poliçelerdir.

KazaTrafik Sigortası Yaptırılmazsa Ne Olur?

Trafik sigortası, yaptırılması zorunlu olan bir poliçedir. Poliçesi olmayan araçlar, trafik tarafından bağlanır. Ceza ödenerek devam etmek mümkün değildir. Poliçe yüzünden bağlanan araç, otoparka çekilir.

Trafik Sigortası Olmadığı için Bağlanan Araç Nasıl Geri Alınır?

Arabanın teslim alınması için sigorta poliçesinin yaptırılıp, belgenin ilgili memura tebliğ edilmesi, cezasının ödenmesi ve aracın otoparkta kaldığı hergün için otopark ücretinin peşinen ödenmesi gereklidir.

Sigortanın Başlangıcı ve Sonu?

Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça, Türkiye saati ile öğleyin saat 12.00′de başlar ve öğleyin 12.00′de sona erer.

Trafik Poliçesi Hangi Hasarları Ne Şekilde Karşılar?

Trafik poliçeniz, kendi aracınıza olan hasarı karşılamaz. Kaza nedeni ile, diğer araç yada kişilerde yol açtığınız maddi ve bedeni hasarları poliçe genel şartları dahilinde karşılar.

Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri Nelerdir?

Bu sözleşmeye göre, sorumluluğunu gerektirecek bir riskin, gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren durumu beş gün içinde sigorta şirketine bildirmek zorundadır. Sigortalı değilmişçesine gerekli kurtarma ve korunma önlemlerini almak ve bu amaçla sigorta şirketinin tarafından verilecek talimata uymak. Sigorta şirketinin talebi üzerine, olayın ve zararın nedeni ile hangi hal ve şartlar altında gerçekleştiğini ve sonuçlarını tesbite, tazminat yükümlülüğü ve miktarı ile rücu hakkının kullanılmasına yararlı, elde edilmesi mümkün bilgi ve belgeleri gecikmeksizin vermek, Zarardan dolayı, dava yolu ile veya başka yollarla bir tazminat talebi karşısında kalır veya aleyhine cezai kovuşturmaya geçildiği hallerde durumdan sigorta şirketini haberdar etmek ve zarar ziyan talebine ve cezai kovuşturmaya ilişkin olarak almış olduğu ihbarname, davetiye gibi bütün ilgili belgeleri sigorta şirketine vermek. Sigorta konusu ile ilgili başka sigorta sözleşmeleri varsa bunları sigorta şirketine bildirmek, yükümlülükleri mevcuttur.

Araca Bağlı Olan Römork veya Yarı Römorkların Sebep Vereceği Hasarlar Trafik Sigortasından Karşılanabilir mi?

Hafif römorklar da dahil olmak üzere çekilen bir aracın sebebiyet vereceği zararlar, çekicinin trafik sigortası kapsamındadır.

Hasarla İlgili Olarak Zaman Aşımı Sözkonusu mudur?

Motorlu araç kazalarından doğan zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin, zarar ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayaraki ki yıl ve herhalde, kaza gününden başlayarak on yıl içinde zaman aşımına uğrar. Dava, cezayı gerektiren bir fiilden doğar ve ceza kanunu bu fiil için daha uzun bir zamanaşımı süresi öngörmüş bulunursa, bu süre tazminat talepleri için de geçerlidir.

Aracınızı Sattınız Trafik Poliçeniz Ne Olacak?

Trafik sigortasını yaptırdığınız aracı sattığınızda, yeni araç için eski poliçesini kullanamazsınız. Eski aracınızla ilgili olarak, satışın gercekleştiği tarihten itibaren on gün içinde, noter satış belgesi ve poliçenizin aslı ile sigorta şirketinize başvurup prim iadenizi alabilirsiniz.

Trafik Kazası Sonucu Karşı Tarafın Tedavi Masrafları Karşılanır mı?

Kaza sonucu, karşı tarafın tedavi masrafları sigorta poliçenizin genel şartları ve limitleri dahilinde, sigorta poliçeniz tarafından karşılanır.


KASKO NEDİR?

Kasko Sigortası aracı aşağıda yazılı tehlikelere karşı sigorta eder. Poliçede belirtilmeleri koşuluyla, aracın standardının dışında yer alan her türlü aksesuar ve ses, iletişim, görüntü cihazları da sigorta kapsamı içindedir.

Sigortalının veya aracı kullanan kişinin iradesi dışında, ani ve harici etkiler sonucunda, sigortalı aracın devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması, sabit ve hareketli bir cismin çarpması veya böyle bir cisme çarpma gibi kazalar sonucu oluşan hasar ve kayıplar. Karayollarında hareket edebilen her türlü nakil aracınızın gerek hareket gerekse durma halindeyken uğrayabileceği zararları güvence altına alır. Kasko Sigortası, bir hasar araç sahibinin kendi hatası sonucu meydana gelmiş olsa bile temin etmektedir.

-  Üçüncü şahısların, kötü niyet ve muziplikleri sonucu oluşan hasarlar.
-  Sigortalı aracın çalınması ve çalınmaya teşebbüs sonucunda meydana gelen hasar ve kayıplar.
-  Sigortalı aracın yanması sonucu oluşan hasar.
-  Teminatları Bakımından Kasko Sigorta Çeşitleri

Tam Kasko: Aracın yanması, çalınması, çarpması ve çarpılması sonucunda oluşacak hasarlar için teminat verilir. Bu poliçeler sigortalının talebine istaneden muafiyetli de düzenlenebilir.

Kısmi Kasko: Yanma, çalınma, çarpma ve çarpılma teminatlarından sadece biri veya birkaçı için verilebilir.

Bunların dışında; Sigorta şirketleri tarafından sigortalıya sunulan sigorta sözleşmeleri, kasko sigorta teminatının yanı sıra başka sigorta ürünleriyle de zenginleştirilmektedir. Paket poliçe olarak adlandırılan bu sigorta sözleşmelerinde yukarıda belirtilen teminatlara ilave olarak, aşağıdaki teminatlar da verilmektedir.

İhtiyari Mali Mesuliyet: Karayolları Trafik Kanununa ve genel hükümlere göre aracın işletenine düşen hukuki sorumluluk, karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası limitlerini aşıyor ise, bunun üzerinde kalan kısım için paket poliçede verilen ihtiyari limitler dahilinde ilave teminat verilebilir.

Ferdi Kaza: Kaza neticesinde araçtaki kişilerin bedeni zararlarına karşı teminat verilebilir. (Ölüm, yaralanma, tedavi giderleri gibi)

Ayrıca istenirse araç yardım hizmetleri de (asistans) teminata dahil edilebilmektedir.